+91-22-20820770

असीम गुप्ता

सचिव, ग्राम विकास आणि जल संधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन

बी. सुरेश

महिंद्रा आणि महिंद्रा

जेकोब निणन

अक्शिस बँक फौंऊडेशन

जलज दाणी

रिलायन्स फौंऊडेशन

झिआ लालाकाका

एच टी पारेख फौंऊडेशन

मार्गदर्शक

प्रवीण परदेशी

मा.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका

डॉ. अभय बंग

महाराष्ट्र भूषण, संचालक-सर्च

पोपटराव पवार

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र आदर्श गाव समिती

रत्नाकर गायकवाड

माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन

अरविंद सिंघ

प्रधान सचिव, उर्जा, महाराष्ट्र शासन

चंद्रकांत दळवी

माजी विभागीय आयुक्त, पुणे

वरिष्ठ सल्लागार

डॉ. आनंद बंग

वरिष्ठ सल्लागार